Ungdomsavisa.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv ungdomsavisa.com i stedet.

Nobels Fredspris

Et innblikk i historien

Helt siden 1901 har Nobels fredspris vært en av Norges aller mest kjente merkevarer. Prisen som stammer fra den svenske vitenskapsmannen ved samme navn har blitt utgitt i Oslo hvert eneste år. Her får de mest noble menneskene en pris som virkelig anerkjenner deres arbeid. Det har vært mye spekulasjon rundt hvorfor Nobel valgte å opprette denne prisen, men mye tyder på skyldfølelse etter å ha funnet opp dynamitten. For å kompensere dette valgte Nobel da å opprette en pris som skulle motbalansere den effekten dynamitten hadde på menneskeheten.

Kontroversiell pris

Prisen har vært meget kontroversiell over årene. Alle navn fra Mahatma Gandhi til Donald Trump har vært vurdert. Derfor har det ofte vært gnisninger i komiteen basert på politiske synspunkt, noe som helt klart har hatt en effekt på vinnerne. Allikevel har mange spilt på dette med om prisen og de problemer den medfører seg.

Fra Nansen til Obama

Der spennet har vært bredt angående nominasjoner, så har det vært noe mer balansert i henhold til prisvinnere. Allikevel har vi sett et så bredt spenn i vinnere som fra Nansen til Obama. Vi skal faktisk helt tilbake til 1922 og Nansen for å finne sist gang en nordmann vant prisen. Den gang ble Nansen hyllet for sin innsats mot sult i Russland. Skrur en klokka heller bare 9 år tilbake, til 2009, så finner vi Obama. Med sin diplomatiske lederstil vant den Amerikanske presidenten prisen, dog noe omdiskutert.

Nobels fredspris er altså en anerkjent og viktig pris. Allikevel har den mye kontroverser rundt seg, og den er like populær som upopulær. Fremover i tid blir det spennende å se utviklingen, og hvem som faktisk får kloa i denne prisen!